საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

“იმედი ხვალის-2018” ანგარიში

1-ლი ტურის ანგარიში


უმცროსთა კატეგორია (III-IV კლასები)

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2018”პირველი ტურის უმცროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 55 სხვადასხვა სკოლის 211 მოსწავლე. მათ შორის:

კლასი       რაოდენობა
მე-3               77
მე-4              135

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

თითოეულ ამოცანაში მონაწილეს შეიძლებოდა მიეღო სამი სხვადასხვა შეფასება: 2, 1 ან 0 ქულა. ქვემომოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს თითოეულ ამოცანაში 2, 1 და 0 ქულიანი შეფასებების რაოდენობას.

ქულები ამოცანები      1      2      3      4        5
2 ქულა                    30    26     58    33     18
1 ქულა                   105   75     70    65     34
0 ქულა                     76  110    83  113   159


შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა არანულოვანი შედეგები.


უფროსთა კატეგორია (V-VI კლასები)

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2018”პირველი ტურის უფროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 55 სხვადასხვა სკოლის 179 მოსწავლე. მათ შორის:

კლასი     რაოდენობა
მე-5              88
მე-6              91

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

თითოეულ ამოცანაში მონაწილეს შეიძლებოდა მიეღო სამი სხვადასხვა შეფასება: 2, 1 ან 0 ქულა. ქვემომოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს თითოეულ ამოცანაში 2, 1 და 0 ქულიანი შეფასებების რაოდენობას.

ქულები     ამოცანები       1      2     3       4      5
2 ქულა                         10    30    41     4       6
1 ქულა                         66    45    55    55      3
0 ქულა                       100   101   80   117   167


შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა არანულოვანი შედეგები.მე-2 ტურის ანგარიში

უმცროსთა კატეგორია (III-IV კლასები)

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2018” მეორე ტურის უმცროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 41 სხვადასხვა სკოლის 121 მოსწავლე. მათ შორის:

კლასი     რაოდენობა
მე-3            32
მე-4            89

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

შეგიძლიათ იხილოთ: მეორე ტურის რეიტინგული სია (III და IV კლასები).


უფროსთა კატეგორია (V-VI კლასები)

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2018” მეორე ტურის უფროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 33 სხვადასხვა სკოლის 68 მოსწავლე. მათ შორის:

კლასი     რაოდენობა
მე-5             26
მე-6             42

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

შეგიძლიათ იხილოთ: მეორე ტურის რეიტინგული სია (V და VI კლასები).

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს