საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

“იმედი ხვალის-2017” ანგარიში


 
 

1-ლი ტურის ანგარიში

 

უმცროსთა კატეგორია (III-IV კლასები)

 


 

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2017პირველი ტურის უმცროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 62 სხვადასხვა სკოლის 228 მოსწავლე. მათ შორის:

 


კლასი

რაოდენობა

მე-3

107

მე-4

121

  

შეგიძლიათ იხილოთ მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

  

თითოეულ ამოცანაში მონაწილეს შეიძლებოდა მიეღო სამი სხვადასხვა შეფასება: 2, 1 ან 0 ქულა. ქვემომოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს თითოეულ ამოცანაში 2, 1 და 0 ქულიანი შეფასებების რაოდენობას.

 


ქულები

ამოცანები


1

2

3

4

5

2 ქულა

115

32

21

19

4

1 ქულა

93

103

10

11

15

0 ქულა

20

93

197

198

209

 


 

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა არანულოვანი შედეგები. 

 


 


 

უფროსთა კატეგორია (V-VI კლასები)

 


 

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2017პირველი ტურის უფროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 71 სხვადასხვა სკოლის 191 მოსწავლე. მათ შორის:

 


კლასი

რაოდენობა

მე-5

96

მე-6

95

 


 

შეგიძლიათ იხილოთ მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

 


 

თითოეულ ამოცანაში მონაწილეს შეიძლებოდა მიეღო სამი სხვადასხვა შეფასება: 2, 1 ან 0 ქულა. ქვემომოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს თითოეულ ამოცანაში 2, 1 და 0 ქულიანი შეფასებების რაოდენობას.

 


ქულები

ამოცანები


1

2

3

4

5

2 ქულა

14

14

17

22

17

1 ქულა

22

46

115

57

24

0 ქულა

155

131

59

112

150

 


 

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა არანულოვანი შედეგები.

 


 


 


 

მე-2 ტურის ანგარიში

 


 

უმცროსთა კატეგორია (III-IV კლასები)

 


 

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2017მეორე ტურის უმცროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 41 სხვადასხვა სკოლის 90 მოსწავლე. მათ შორის:

 


კლასი

რაოდენობა

მე-3

31

მე-4

59

 


 

შეგიძლიათ იხილოთ მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

 


 

შეგიძლიათ იხილოთ: მეორე ტურის რეიტინგული სია (III და IV კლასები).

 


 


 

უფროსთა კატეგორია (V-VI კლასები)

 


 

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2017მეორე ტურის უფროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 37 სხვადასხვა სკოლის 53 მოსწავლე. მათ შორის:

 


კლასი

რაოდენობა

მე-5

22

მე-6

31

 


 

შეგიძლიათ იხილოთ მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

 


 

შეგიძლიათ იხილოთ: მეორე ტურის რეიტინგული სია (V და VI კლასები).

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს