ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის,
საიტი განახლების რეჟიმშია და დროებით არ ფუნქციონირებს.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

“იმედი ხვალის-2019” ანგარიში . . .

1-ლი ტურის ანგარიში

უმცროსთა კატეგორია (III-IV კლასები)

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2019”პირველი ტურის უმცროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 72 სხვადასხვა სკოლის 165 მოსწავლე. მათ შორის:

 

კლასი

რაოდენობა

მე-3

102

მე-4

63

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

თითოეულ ამოცანაში მონაწილეს შეიძლებოდა მიეღო სამი სხვადასხვა შეფასება: 2, 1 ან 0 ქულა. ქვემომოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს თითოეულ ამოცანაში 2, 1 და 0 ქულიანი შეფასებების რაოდენობას.

 

ქულები

ამოცანები

 

1

2

3

4

5

2 ქულა

56

41

19

75

24

1 ქულა

71

29

51

18

32

0 ქულა

38

95

95

72

109

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა არანულოვანი შედეგები.

 

უფროსთა კატეგორია (V-VI კლასები)

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2019”პირველი ტურის უფროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 67 სხვადასხვა სკოლის 129 მოსწავლე. მათ შორის:

 

კლასი

რაოდენობა

მე-5

92

მე-6

37

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

თითოეულ ამოცანაში მონაწილეს შეიძლებოდა მიეღო სამი სხვადასხვა შეფასება: 2, 1 ან 0 ქულა. ქვემომოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს თითოეულ ამოცანაში 2, 1 და 0 ქულიანი შეფასებების რაოდენობას.

 

ქულები

ამოცანები

 

1

2

3

4

5

2 ქულა

33

68

12

81

29

1 ქულა

22

26

35

27

20

0 ქულა

74

35

82

21

80

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა არანულოვანი შედეგები.

 

მე-2 ტურის ანგარიში

უმცროსთა კატეგორია (III-IV კლასები)

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2019” მეორე ტურის უმცროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 45 სხვადასხვა სკოლის 75 მოსწავლე. მათ შორის:

 

კლასი

რაოდენობა

მე-3

35

მე-4

40

შეგიძლიათ იხილოთ: მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

შეგიძლიათ იხილოთ: მეორე ტურის რეიტინგული სია (III და IV კლასები).

 

უფროსთა კატეგორია (V-VI კლასები)

მათემატიკური კონკურსის “იმედი ხვალის-2019” მეორე ტურის უფროსთა კატეგორიაში მონაწილეობდა 50 სხვადასხვა სკოლის 85 მოსწავლე. მათ შორის:

 

კლასი

რაოდენობა

მე-5

54

მე-6

31

შეგიძლიათ იხილოთ მონაწილეთა განაწილება სკოლების მიხედვით.

შეგიძლიათ იხილოთ: მეორე ტურის რეიტინგული სია (V და VI კლასები).

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს