საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

კონკურსის ორგანიზატორები და მათი ფუნქციები

 

  • საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი „მზიური“- შინაარსობლივი ნაწილი (ამოცანების მომზადება, მონაწილეთა რეგისტრაცია, ნამუშევრების გასწორება და სხვა)
  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საორგანიზაციო ნაწილი (კონკურსის ჩატარების პროცესში მონაწილეობა, კონკურსის ჩატარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა)
  • მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე - საორგანიზაციო ნაწილი (კონკურსის ჩატარების პროცესში მონაწილეობა, დაჯილდოების ცერემონიის ჩატარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა)

 

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს